BEGELEIDING NIEUWETIJDSKINDEREN (NTK)

Naast masseuse en coach ben ik werkzaam in het onderwijs als docente levensbeschouwelijke- en kunstzinnige vorming. Tijdens mijn loopbaan in het middelbaar onderwijs werd ik bewust van mijn hooggevoeligheid, ook wel HSP genoemd. Al snel ontstond er een bijzondere wisselwerking tussen mij en hooggevoelige leerlingen (Nieuwetijds-kinderen).
Door mijn hooggevoeligheid begrijp ik de problemen en gevoelens van deze jongeren goed. Voor mij was dit een reden om een specialisatiecursus in het coachen van Nieuwetijdskinderen te volgen en deze specialisatie op te nemen in mijn praktijk.

Wat zijn Nieuwetijdskinderen?

Nieuwetijdskinderen zijn overgevoelige, hoog sensitieve kinderen. Zij voelen emoties van anderen vaak heel sterk. Soms hebben deze kinderen een vorm van paranormale begaafdheid. Ook kinderen met ADHD, ADD, PDD-NOS, ODD en AUTISTISCHE kinderen vallen onder de nieuwetijdskinderen.
Hun ‘problematiek’ heeft in de meeste gevallen namelijk dezelfde achtergrond: ‘overgevoeligheid’.
Sommige kinderen laten al vanaf hun geboorte zien dat ze lichamelijk gevoelig zijn. Dat uit zich dan bijvoorbeeld in allergieën en voedingsintolerantie.
Andere kinderen zijn meer emotioneel gevoelig. Ze voelen bijvoorbeeld hun ouders, vriendjes en vriendinnetjes goed aan.
Heel veel van deze kinderen ervaren de wereld d.m.v beelden, kleuren, geluiden, smaken en lichamelijke gevoelens. Men slaat de informatie via de hersenen over, het gaat meer over het innerlijk weten. Nieuwetijdskinderen werken meer vanuit de rechter hersenhelft. Ze zijn meer creatief, intuïtief, emotioneel en vanuit gedachten intelligent.
Onze cultuur en dus ook het onderwijs, is meer cognitief, vanuit de linker kant van de hersenen georiënteerd. Dat wil zeggen: meer lineair, rationeel en logisch denken. Voor deze kinderen is het bijzonder moeilijk om ‘woordelijke stof’ betekenisvol tot zich te kunnen nemen, te verwerken en op te slaan.
Er zijn steeds meer klachten over kinderen op school die zich niet kunnen concentreren, heel traag of juist heel beweeglijk zijn, faalangst hebben of juist geen uitdaging op school hebben. Ze zijn bezig met het omzetten van een teveel aan zintuiglijke prikkeling of juist op zoek naar prikkels, daar waar zij een tekort ervaren.
Ook zijn veel van deze kinderen alleen maar bezig met ‘overleven’, omdat het helaas in veel gebieden van deze maatschappij nog niet aanvaard wordt om hooggevoelig te zijn, laat staan paranormaal te zijn. Jammer genoeg ziet men dit nog vaak als een bedreiging of zelfs als onzin.
Het is natuurlijk niet zo, dat ieder nieuwetijdskind klachten krijgt. Dit is alleen voor kinderen die uit balans geraakt zijn.

De begeleiding op school
De begeleiding van (nieuwetijds)-kinderen op school is ook vrij cognitief ingesteld. Scholen gaan daarbij uit van het geen deze kinderen vooral niet kunnen. Om die ‘manco’s’ weg te werken, wordt een handelingsplan opgesteld. Meestal is dat voor de duur van 6 weken. Gedurende die tijd oefent het kind met de leerkracht of de RT-er van de school om het manco weg te werken. Na 6 weken is er overleg over de vorderingen van het kind. Gekeken wordt of de stof nu wel beheerst wordt, en of het handelingsplan nog voortgezet moet worden.


Hoe werk ik?

Ik wil met mijn begeleiding dit kind graag aanvullen en bijstaan vanuit een andere invalshoek. Een invalshoek die meer gericht is op het voelen, horen, zien en visualiseren. Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat we vooral ook kijken naar wat het kind wel allemaal kan. Wat het de ouders te vertellen heeft? En wat het kind, dat weer in zijn eigen kracht staat, juist met zijn hooggevoeligheid allemaal kan bereiken.


Hoe ziet de begeleiding van NTK binnen praktijk Bodhi er concreet uit?
– Inzicht geven in hooggevoeligheid.
 (Wat is hooggevoeligheid? Hoe werken, leren en zien andere mensen?)
– Tools aanbieden om met deze hooggevoeligheid en / of paranormale gaven, verantwoord om te gaan
– Tools voor de ouders
– Tools voor de docenten
– Begeleiding en Coaching bij emotie- en/of gedragsproblemen.
 (Bijv. bij woede, agressie, onbegrip, heftig wisselende emoties of juist introversie (naar binnen gekeerd zijn)
– Behandeling(en) bij lichamelijke en/of energetische blokkades
– Verwijderen van eventuele negatieve energieën


Verdere Kenmerken van NTK kunnen zijn:
ze doen wijze uitspraken voor hun leeftijd
-ze kennen een sterk rechtvaardigheidsgevoel
-ze hebben moeite met bedrog- liegen- onechtheid
-ze zijn dromerig
-ze zijn soms hoogbegaafd
-ze hebben een sterke verbinding met de natuur, en zijn vaak vegetariër uit overtuiging
-hun gedrag vormt vaak een ‘spiegel’ voor de ouders
-ze kunnen soms driftig, vol woede of zelfs agressie zijn
-ze hebben soms last van slaapproblemen en zijn verdrietig en / of angstig
-ze zijn druk of juist teruggetrokken
-ze hebben een afkeer tegen vooroordelen
-ze hebben soms een sterke afkeer tegen gezag en autoriteit
-ze weten al heel vroeg wat ze wel en niet willen
-ze zijn geestelijk vaak vroeg ‘rijp’
-sommigen hebben een sterke ‘eigen wil’
-ze hebben soms dyslexie en / of dyscalculie
-ze hebben soms last van eczeem, allergieën of andersoortige huidaandoeningen
-ze hebben vaak verschil in ontwikkelsnelheid tussen taal en rekenvaardigheden, motorische, intellectuele en sociale vaardigheden
-soms het ontbreken van een schuldgevoel
-zelf heel gevoelig zijn, maar naar de buitenwereld soms heel hard en gevoelloos kunnen reageren
-jonge kinderen hebben vaak een denkbeeldig (voor ons onzichtbaar) vriendje
-ze zijn soms heel bang voor dingen die wij niet kunnen zien of begrijpen
-ze bezitten soms paranormale gaven zoals bijv: `

-het zien van overledenen
-het zien van schimmen
-het zien van aura’s (energievelden) om mensen, dieren en planten
-het zien van lichtbollen, lichtflitsen, geometrische vormen etc
-het kunnen voelen van gevoelens, pijnen en emoties van andere mensen
-het kunnen lezen van gedachten van anderen (telepathisch)
-het kunnen communiceren met overledenen.