COACHING & THERAPIE

Uit eigen ervaring heb ik geleerd dat pure klachtenbestrijding – of juist alleen maar praten – niet altijd effectief is. Daarom streef ik er binnen mijn praktijk naar om mensen zoveel mogelijk te helpen door de bron van een probleem of klacht aan te pakken. Dit kan op een ander niveau liggen dan de klacht waar iemand in eerste instantie mee geholpen wil worden.

Als coach ben ik, naast het voeren van gesprekken – coachingsgesprekken – vaardig in het toepassen van diverse lichaams-gerichte methodieken. Dit maakt het mogelijk U op meerdere niveaus (mentaal, fysiek, emotioneel, energetisch) hulp en ontwikkeling te bieden.

In een eerste gesprek – anamnese – maken we kennis en stellen we het probleem via de coachvraag helder. Vervolgens stellen we een einddoel vast, een doel waar we tijdens de sessie(s) naar toe gaan werken.