OVER ‘BODHI’

  • Bodhi staat voor ontwaken, begrijpen en zelfverwerkelijking.
  • Werkelijk jezelf zijn en van daaruit leven.
  • Bodhi gelooft dat hierin het ware geluk voelbaar is.
  • Toch kunnen er genoeg factoren oorzaak zijn voor het kwijtraken van dit geluks-gevoel. Te denken valt aan: belemmerende overtuigingen en/of denkpatronen, opvoeding, emotionele blokkades, traumatische ervaringen, relatieproblemen, stress, werkdruk, angsten, enz.
  • Werkelijk jezelf zijn, je levenslustig, gezond en energiek voelen, is mogelijk wanneer er sprake is van innerlijke rust, verbinding en balans.
  • Balans tussen lichaam en geest. Ofwel: je denken en voelen. Wanneer hiervan geen sprake is, kan dat leiden tot psychische, lichamelijke, emotionele en/of energetische klachten.
  • De missie van Bodhi is om Uw welbevinden op deze vier niveaus te bevorderen. U te helpen weer volledig in Uw eigen kracht te gaan staan.
  • Kortom: laten ervaren dat U zélf de regisseur van Uw leven kunt zijn!